Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví, sociální péče a oblast sociální prevence.

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro úsek výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péči.


Sociální dávky

Od r. 2012 veškerá odvolací řízení týkající se sociálních dávek přešla do kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


NepřehlédnětePortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka