Evropský sociální fond - projekty v sociální oblasti

1. Rádi bychom získali více informací ohledně Individuálních projektů, konkrétně o možnosti zapojit se do projektu "Komplexní individuální projekt pro zajištění poskytování sociálních služeb, jako podpůrný prostředek pro integraci sociálně znevýhodněných osob na trh práce na území HMP". Je možné se k vám objednat na konzultaci?
Ano. Na konzultaci se lze předem telefonicky objednat. Kontakty na jednotlivé pracovníky naleznete na našich webových stránkách:
http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/financovani_socialni_oblasti/evropsky_socialni_fond/projekty_primeho_prideleni/komplexni_individualni_projekt/index.htmlPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka