Příspěvky na péči

Chtěl bych zažádat o příspěvek na péči. Co pro to musím udělat?
O příspěvek je možné požádat na úřadu městské části, v jejímž spádovém území máte trvalý nebo hlášený pobyt. V prvé řadě musíte správně podat žádost o příspěvek na péči a uvést všechny požadované povinné informace, tzn. kromě osobních údajů také údaje o tom, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen a údaje o tom, kdo bude potřebnou péči zajišťovat. Žádost o příspěvek na péči a všechny další potřebné formuláře obdržíte na úřadu městské části nebo si je můžete stáhnout z internetových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí na adrese
http://portal.mpsv.cz/soc/ssl

Co následuje po podání žádosti?
Po podání žádosti následuje proces posouzení stupně závislosti na pomoci jiné osoby, který zahajuje sociální pracovník. Sociální pracovník provede sociální šetření v prostředí, kde žadatel žije. Po provedení sociálního šetření se hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a míra soběstačnosti. Pokud se žadatel odmítne podrobit některé z výše uvedených procedur, například neumožní provedení sociálního či zdravotního posouzení, pak ztrácí možnost získat příspěvek na péči.

Na co je příspěvek na péči určen?
Příspěvek lze použít pouze na ty výdaje, které souvisejí se zabezpečením pomoci a podpory osobě, která je závislá na péči jiné osoby. Může být tedy „spotřebován“ jako úhrada za péči, kterou zajišťuje poskytovatel sociální služby a samozřejmě také na výdaje, které vzniknou pečující osobě, tj. rodinnému příslušníkovi či jiné osobě, která není poskytovatelem sociální služby. Dá se také předpokládat, že oba výše uvedené způsoby bude příjemce kombinovat dle vlastní potřeby.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka