SOV - Odbor sociálních věcí MHMP

Odbor sociálních věcí je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví sociální péče a oblast sociální prevence. Odbor sociálních věcí je podřízen Ministerstvu vnitra v oblasti sociální prevence.

Na úseku přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu financí. Je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj. V odvětví sociální péče je nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví sociální péče a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Klinecký Tomáš, PhDr. ředitel odboru 236 00 4156 tomas.klinecky@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail
Bendlová Yvonna organizačně administrativní referentka 236 00 4179 yvonna.bendlova@praha.eu
Křížková Andrea organizačně administrativní referentka 236 00 4102 andrea.krizkova@praha.eu
Nováková Leona, JUDr. právnička 236 00 4142 leona.novakova@praha.eu
Uhlíková Hana, JUDr. právnička 236 00 4169 hana.uhlikova@praha.eu

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ A METODICKÉ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Prokopová Nesrstová Hana, Ing. vedoucí oddělení ekonomického a metodického 236 00 4176 hana.prokopova@praha.eu
Eichlerová Tereza, PhDr. metodička financování sociálních služeb 236 00 4150 tereza.eichlerova@praha.eu
Exner Jindřich, Mgr. metodik financování sociálních služeb 236 00 4154 jindrich.exner@praha.eu
Faus Petr, Ing. ekonom 236 00 4158 petr.faus@praha.eu
Hlaváčková Jiřina, Bc. specialistka rodinné politiky 236 00 4155 jirina.hlavackova@praha.eu 
Mastná Milada metodička sociálních služeb PO 236 00 4192 milada.mastna@praha.eu
Moulisová Markéta ekonomka 236 00 4127 marketa.moulisova@praha.eu
Pádecká Kamila, Mgr. metodička financování sociálních služeb 236 00 4177 kamila.padecka@praha.eu
Schindler Radek, Mgr. metodik služeb sociální péče 236 00 4163 radek.schindler@praha.eu
Skopová Radka referentka sociálních služeb 236 00 4195 radka.skopova@praha.eu
Stachová Jana, Bc. metodička financování sociálních služeb 236 00 4160 jana.stachova@praha.eu 
Svobodová Kamila, Ing. referentka zřizovaných organizací 236 00 4151 kamila.svobodova@praha.eu 
Weberová Alena, MUDr. specialistka grantové podpory 236 00 4183 alena.weberova@praha.eu

ODDĚLENÍ REALIZACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Uhlík Pavel, PhDr. vedoucí oddělení 236 00 4161 pavel.uhlik@praha.eu
Hlobilová Vendula, Mgr. specialistka financování ESF 236 00 4198 vendula.hlobilova@praha.eu
Krátká Nikola, Mgr. specialistka financování ESF 236 00 4199 nikola.kratka@praha.eu
Nykodýmová Zuzana administrátorka projektů 236 00 4149 zuzana.nykodymova@praha.eu
Podzimková Marie ekonomka 236 00 4121 marie.podzimkova@praha.eu

ODDĚLENÍ PREVENCE

Jméno Funkce Telefon e-mail
Havlíková Jana, Mgr. koordinátorka školské prevence, pověřená vedením oddělení 236 00 4168 jana.havlikova@praha.eu
Havlíková Petra, Bc. protidrogová koordinátorka 236 00 4168 petra.havlikova@praha.eu
Kryšpínová Martina, Mgr., DiS. koordinátorka prevence kriminality 236 00 4164 martina.kryspinova@praha.eu 
Pavlíková Veronika, Ing. koordinátorka zdravotní prevence 236 00 3139 veronika.pavlikova@praha.eu
Syřínková Věra, Bc. referentka prevence   vera.syrinkova@praha.eu
Konečná Nikola, Mgr. referent prevence 236 00 4197 nikola.konecna@praha.eu

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Jméno Funkce Telefon e-mail

Alijevová Linda, Mgr.

koordinátorka sociální práce

236 00 4186

linda.alijevova@praha.eu

Balounová Dagmar

referentka registrace sociálních služeb

236 00 4194

dagmar.balounova@praha.eu

Hlušcová Jana, Bc.

referentka registrace sociálních služeb

236 00 4125

jana.hluscova@praha.eu 

Jelínková Marika, Mgr.

metodička sociální práce

236 00 4131

marika.jelinkova@praha.eu

Jírů Petra, Mgr.

referentka registrace sociálních služeb

236 004 124

petra.jiru@praha.eu

Klinecká Jana, Mgr. Bc. DiS.

vedoucí oddělení sociální péče

236 00 4157

Jana.klinecka@praha.eu

Kodiš Tomáš, Mgr.

metodik sociálně-právní ochrany dětí

236 004 190

tomas.kodis@praha.eu

Machová Jana, Mgr.

metodička sociálně-právní ochrany dětí

236 00 4188

jana.machova@praha.eu

Květák Petr, Mgr.

metodik sociální práce

236 00 4148

petr.kvetak@praha.eu

Pokorná Pavla, Mgr. Bc.

referentka náhradní rodinné péče

236 004 191

pavla.pokorna@praha.eu

Valová Anna, Bc.

referentka náhradní rodinné péče

236 00 41 51

anna.valova@praha.eu

Vocílková Valerie, Bc. DiS.

referentka registrace sociálních služeb

236 00 4159

valerie.vocilkova@praha.eu

Slámová Alena, Mgr. DiS.

metodička sociálně-právní ochrany dětí

236 00 4485

alena.slamova@praha.eu

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka