Hlavní činnosti v sociální oblasti správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP

OSVOJENÍ, PĚSTOUNSKÁ PÉČE A PĚSTOUNSKÁ PÉČE NA PŘECHODNOU DOBU

Odbor zajišťuje odborné posuzování žadatelů o náhradní rodinnou péči, na jehož základě jsou žadatelé zařazeni do příslušné evidence, zprostředkovává osvojení a pěstounskou péči, vede a aktualizuje evidenci pěstounů na přechodnou dobu.

VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY

Odbor rozhoduje o pověření fyzických nebo právnických osob výkonem sociálně-právní ochrany dětí, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím orgánů městských částí hlavního města Prahy ve věcech sociálně-právní ochrany dětí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči MHMP zajišťuje registraci služeb na území hlavního města Prahy. Zajišťuje úkoly na úseku péče o sociálně slabé, o narušenou mládež a úkoly v oblasti sociálního bydlení.

Kontakt na zdravotní oblast

http://zdravotnictvi.praha.eu/jnp/cz/oddeleni_zdravotnictvi/kontakty/abecedni_prehled_kontaktu.htmlPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka