Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro úsek výkonu přenesené působnosti v oblasti zdravotnictví a sociální péči.

Odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči ve věcech přenesené působnosti je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti vyplývající ze zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky, ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a je podřízen Ministerstvu financí. Je nadřízen orgánům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím činnosti v přenesené působnosti v oblasti bytů a nebytových prostor v obytných domech a je podřízen Ministerstvu pro místní rozvoj. Dále ve věcech přenesené působnosti v odvětví zdravotnictví je odbor správních činností ve zdravotnictví a sociální péči nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví zdravotnictví a je podřízen Ministerstvu zdravotnictví; v odvětví sociální péče je nadřízen úřadům městských částí hlavního města Prahy vykonávajícím přenesenou působnost v odvětví sociální péče a je podřízen Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Mgr. Josef Vacek ředitel 236 00 4100 josef.vacek@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail
aktuálně neobsazeno právník/právnička 236 00 4122  
Suková Edita organizačně administrativní referentka 236 00 4139 edita.sukova@praha.eu

ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE

Jméno Funkce Telefon e-mail
Alijevová Linda, Mgr. koordinátorka sociální práce 236 00 4186 linda.alijevova@praha.eu
Balounová Dagmar referentka registrace sociálních služeb 236 00 4194 dagmar.balounova@praha.eu
Hlušcová Jana, Bc. referentka registrace sociálních služeb 236 00 4125 jana.hluscova@praha.eu 
Jelínková Marika, Mgr. metodička sociální práce 236 00 4131 marika.jelinkova@praha.eu
Jírů Petra, Mgr. referentka registrace sociálních služeb 236 004 124 petra.jiru@praha.eu
Klinecká Jana, Mgr. Bc. DiS. vedoucí oddělení sociální péče 236 00 4157 Jana.klinecka@praha.eu
Kodiš Tomáš, Mgr. metodik sociálně-právní ochrany dětí 236 004 190 tomas.kodis@praha.eu
Machová Jana, Mgr. metodička sociálně-právní ochrany dětí 236 00 4188 jana.machova@praha.eu
Květák Petr, Mgr. metodik sociální práce 236 00 4148 petr.kvetak@praha.eu
aktuálně neobsazeno referent/ka náhradní rodinné péče 236 004 191  
Valová Anna, Bc. referentka náhradní rodinné péče 236 00 41 51 anna.valova@praha.eu
Vocílková Valerie, Bc. DiS. referentka registrace sociálních služeb 236 00 4159 valerie.vocilkova@praha.eu
Slámová Alena, Mgr. DiS. metodička sociálně-právní ochrany dětí 236 00 4485 alena.slamova@praha.eu

ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Čelikovská Květuše, Ing. vedoucí odd. zdravotnictví 236 00 4145 kvetuse.celikovska@praha.eu
Bělohlavá Nikola Bc.   specialistka zdravotní péče 236 00 4170 nikola.belohlava@praha.eu
Burišková Klára, Ing. specialistka zdravotní péče 236 00 4180 klara.buriskova@praha.eu
Bžoňková Jana, Bc. referentka zdravotnictví 236 00 4128 jana.bzonkova@praha.eu
Dřevová Věra, Bc referentka zdravotnictví 236 00 4135 vera.drevova@praha.eu
Gregorová Alena referentka zdravotnictví 236 00 4135 alena.gregorova@praha.eu
Havlová Ilona referentka zdravotnictví 236 00 4130 ilona.havlova@praha.eu
Hehlová Pavla referentka zdravotnictví 236 00 4132 pavla.hehlova@praha.eu
Horáková Petra Bc. specialistka zdravotní péče 236 00 4184 petra.horakova@praha.eu
Kacerovská Hana referentka zdravotnictví 236 00 4134 hana.kacerovska@praha.eu
Kadečková Jana referentka zdravotní péče 236 00 4166 jana.kadeckova@praha.eu
Kadlečková Michaela, DiS. referentka zdravotnictví 236 00 4196 michaela.kadleckova@praha.eu
Katsiedlová Štěpánka referentka zdravotnictví 236 00 4140 stepanka.katsiedlova@praha.eu
Kodetová Jana, Bc. referentka zdravotnictví 236 00 4129 jana.kodetova@praha.eu
Krebsová Dana, Ing. referentka zdravotnictví 236 00 4137 dana.krebsova@praha.eu
Linhartová Dana referentka zdravotnictví 236 00 4136 dana.linhartova@praha.eu
Matoušková Olga, Mgr. referentka zdravotnictví 236 00 4181 olga.matouskova@praha.eu
Müllerová Jaroslava referentka zdravotnictví 236 00 4133 jaroslava.mullerova@praha.eu
Studničková Marika, Mgr. specialistka zdravotní péče 236 00 4171 marika.studnickova@praha.eu
Zelenková Helena referentka zdravotnictví 236 00 4138 helena.zelenkova@praha.eu

Související odkazyPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka