Používáním webů z portálové rodiny praha.eu souhlasíte s tím, že k poskytování služeb a analýze návštěvnosti používají soubory cookies.  Více informací
Rozumím

ZSP - Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví, sociální péče a oblast sociální prevence. Odbor ve věcech přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je podřízen Ministerstvu vnitra v oblasti sociální prevence.

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Klinecký Tomáš, PhDr. ředitel odboru 236 00 4156 tomas.klinecky@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail
Čemusová Lucie organizačně administrativní referentka 236 00 4102 lucie.cemusova@praha.eu
Hausdorfová Martina, Ing. specialistka financování z ESF 236 00 4147 martina.hausdorfova@praha.eu
Nováková Leona, JUDr. právnička 236 00 4142 leona.novakova@praha.eu
Uhlík Pavel, Bc. specialista financování z ESF 236 00 4161 pavel.uhlik@praha.eu
Uhlíková Hana, JUDr. právnička 236 00 4169 hana.uhlikova@praha.eu

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ A METODICKÉ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Prokopová Nesrstová Hana, Ing. vedoucí odd. grantové podpory 236 00 4176 hana.prokopova@praha.eu
Exner Jindřich, Mgr. metodik financování sociálních služeb 236 00 4154 jindrich.exner@praha.eu
Faus Petr, Ing. ekonom 236 00 4158 petr.faus@praha.eu
Mastná Milada metodička sociálních služeb PO 236 00 4192 milada.mastna@praha.eu
Moulisová Markéta ekonomka 236 00 4127 marketa.moulisova@praha.eu
Musilová Jana, Bc. metodička financování sociálních služeb 236 00 4160 jana.musilova@praha.eu
Pádecká Kamila, Mgr. metodička financování sociálních služeb 236 00 4177 kamila.padecka@praha.eu
Podzimková Marie ekonomka 236 00 4121 marie.podzimkova@praha.eu
Schindler Radek, Mgr. metodik služeb sociální péče 236 00 4163 radek.schindler@praha.eu
Skopová Radka referentka sociálních služeb 236 00 4195 radka.skopova@praha.eu
Weberová Alena, MUDr. specialistka zdravotní péče 236 00 4183 alena.weberova@praha.eu

ODDĚLENÍ PREVENCE

Jméno Funkce Telefon e-mail
Hánová Michala, Mgr. vedoucí odd. prevence 236 00 4185 michala.hanova@praha.eu
Pavlíková Veronika, Ing. referentka prevence 236 00 3139 radka.bartunkova@praha.eu
Štosková Jana, Mgr. koordinátorka prevence kriminality 236 00 4164 jana.stoskova@praha.eu
Janyšková Nina, Mgr. protidrogová koordinátorka 236 00 2831 nina.janyskova@praha.eu
Pracný Ondřej, Bc. referent prevence 236 00 4197 ondrej.pracny@praha.eu
Havlíková Jana, Mgr. koordinátorka školské prevence 236 00 4168 jana.havlikova@praha.eu


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka