ZSP - Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP

Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví zdravotnictví, sociální péče a oblast sociální prevence. Odbor ve věcech přenesené působnosti nevykonává žádnou agendu. Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence je podřízen Ministerstvu vnitra v oblasti sociální prevence.

Ředitel odboru:

Jméno Funkce Telefon e-mail
Klinecký Tomáš, PhDr. ředitel odboru 236 00 4156 tomas.klinecky@praha.eu

Oddělení:

ODDĚLENÍ SEKRETARIÁTU

Jméno Funkce Telefon e-mail
Bendlová Yvonna organizačně administrativní referentka 236 00 4179 yvonna.bendlova@praha.eu
Křížková Andrea organizačně administrativní referentka 236 00 4102 andrea.krizkova@praha.eu
Nováková Leona, JUDr. právnička 236 00 4142 leona.novakova@praha.eu
Uhlíková Hana, JUDr. právnička 236 00 4169 hana.uhlikova@praha.eu

ODDĚLENÍ EKONOMICKÉ A METODICKÉ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Prokopová Nesrstová Hana, Ing. vedoucí oddělení ekonomického a metodického 236 00 4176 hana.prokopova@praha.eu
Eichlerová Tereza, PhDr. metodička financování sociálních služeb 236 00 4150 tereza.eichlerova@praha.eu
Exner Jindřich, Mgr. metodik financování sociálních služeb 236 00 4154 jindrich.exner@praha.eu
Faus Petr, Ing. ekonom 236 00 4158 petr.faus@praha.eu
Hlaváčková Jiřina, Bc. specialistka rodinné politiky 236 00 4155 jirina.hlavackova@praha.eu 
Mastná Milada metodička sociálních služeb PO 236 00 4192 milada.mastna@praha.eu
Moulisová Markéta ekonomka 236 00 4127 marketa.moulisova@praha.eu
Pádecká Kamila, Mgr. metodička financování sociálních služeb 236 00 4177 kamila.padecka@praha.eu
Schindler Radek, Mgr. metodik služeb sociální péče 236 00 4163 radek.schindler@praha.eu
Skopová Radka referentka sociálních služeb 236 00 4195 radka.skopova@praha.eu
Stachová Jana, Bc. metodička financování sociálních služeb 236 00 4160 jana.stachova@praha.eu 
Svobodová Kamila, Ing. referentka zřizovaných organizací 236 00 4151 kamila.svobodova@praha.eu 
Weberová Alena, MUDr. specialistka grantové podpory 236 00 4183 alena.weberova@praha.eu

ODDĚLENÍ REALIZACE EVROPSKÝCH PROJEKTŮ

Jméno Funkce Telefon e-mail
Uhlík Pavel, Mgr. vedoucí oddělení 236 00 4161 pavel.uhlik@praha.eu
Krátká Nikola, Mgr. specialistka financování ESF 236 00 4199 nikola.kratka@praha.eu
Nykodýmová Zuzana administrátorka projektů 236 00 4149 zuzana.nykodymova@praha.eu
Podzimková Marie ekonomka 236 00 4121 marie.podzimkova@praha.eu
Šindlerová Kateřina, Mgr. specialistka financování ESF 236 00 4167 katerina.sindlerova@praha.eu

ODDĚLENÍ PREVENCE

Jméno Funkce Telefon e-mail
Havlíková Jana, Mgr. koordinátorka školské prevence, pověřená vedením oddělení 236 00 4168 jana.havlikova@praha.eu
Havlíková Petra, Bc. protidrogová koordinátorka 236 00 4168 petra.havlikova@praha.eu
Kryšpínová Martina, Mgr., DiS. koordinátorka prevence kriminality 236 00 4164 martina.kryspinova@praha.eu 
Pavlíková Veronika, Ing. koordinátorka zdravotní prevence 236 00 3139 veronika.pavlikova@praha.eu
Syřínková Věra, Bc. referentka prevence   vera.syrinkova@praha.eu
Pracný Ondřej, Bc. referent prevence 236 00 4197 ondrej.pracny@praha.eu


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka