Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Informace k registracím poskytovatelů sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

Z výše uvedeného zákona vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou ,nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV:

http://formulare.mpsv.cz/oksluzby-registr/cs/welcome/index.jsp

Ke stažení jsou následující Žádosti:

  • Žádost o registraci sociálních služeb
  • Údaje o registrované sociální službě
  • Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky

Podle § 85 zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, jsou povinni se do registru zapsat také poskytovatelé sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení podle § 52, speciální lůžková zdravotnická zařízení hospicového typu a dětské domovy. Poskytovatel vyplní formulář „Žádost o zápis do registru poskytovatelů sociálních služeb“

Aktuality k registracím poskytovatelů sociálních služebPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka