Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí je odborem Magistrátu hlavního města Prahy zřízeným pro odvětví sociální péče a oblast sociální prevence. Odbor sociálních věcí je podřízen Ministerstvu vnitra v oblasti sociální prevence.


Sociální dávky

Od r. 2012 veškerá odvolací řízení týkající se sociálních dávek přešla do kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


NepřehlédnětePortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka