Aktuality

Doplňková síť 2022 – II.  - zařazení nových kapacit v úkolu Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení od 1. 7. 2021

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro druhou polovinu roku 2022 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění níže definovaného úkolu prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení

 • Chráněné bydlení
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením / Domovy se zvláštním režimem
 • Sociální rehabilitace
 • Podpora samostatného bydlení

Úkol Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení bude v roce 2022 financován z ESF.
 
O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz PŘÍLOHA). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 4. 4. 2022. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 7. 2022. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP).
Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2023.

Příloha:


Doplňková síť 2022 – II. – nové žádosti o zařazení kapacit od 1. 7. 2022

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Základní síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Základní sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro druhou polovinu roku 2022 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

 • Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace
    
 • Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Odborné sociální poradenství
    
 • Řešení dluhové problematiky na území HMP
  • Odborné sociální poradenství
    
 • Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení
  • Chráněné bydlení
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
    
 • Podpora jednotlivců v bydlení v bytech Městské nájemní agentury, městských ubytovnách, hotelech/hostelech
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace
    
 • Řešení problematiky bezdomovectví na území HMP - řešení situace Michle II.
  • Nízkoprahová denní centra
  • Noclehárny
  • Azylové domy
    
 • Sociální služby zajišťující pilotní projekty Nových služeb v rámci Reformy psychiatrické péče
  • Krizová pomoc
    
 • Akcelerace rozvoje osobní asistence na základě doložených potřeb obyvatel HMP
  • Osobní asistence

Úkoly Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi a Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení budou v roce 2022 financovány z ESF.

O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz PŘÍLOHA). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 23. 3. 2022. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 7. 2022. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF). 

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 1. 2023.

Příloha:

Žádost o zařazení / navýšení kapacit do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy od 1. 7. 2022


Doplňková síť 2022 – nové žádosti o zařazení kapacit od 1. 1. 2022

Doplňková síť tvoří rozvojovou součást Krajské sítě a doplňuje tak Krajskou síť sociálních služeb. Je tvořena konkrétními organizacemi, které poskytují registrované sociální služby dle zákona o sociálních službách. Doplňková síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města představuje kapacity sociálních služeb zacílené na naplňování specifických rozvojových úkolů HMP, které akcelerují strategii rozvoje Krajské sítě. Realizuje se tak soubor vybraných opatření plynoucích z programového prohlášení Rady HMP v oblasti sociální politiky, národních rozvojových strategií i mezinárodních úmluv (např. článek 19 Úmluvy o právech osob s postižením). HMP zastává pozici zadavatele a správce Doplňkové sítě, který sociální služby do Doplňkové sítě zařazuje a financuje.

Cílem Doplňkové sítě je zajistit rozvoj sociálních služeb pro osoby s potřebami podpory na území HMP nad rámec strategie Krajské sítě. Doplňková síť tak poskytuje HMP nástroj flexibilního rozvoje nových kapacit, schopných reagovat na aktuální potřeby občanů a příležitosti financování.

Pro rok 2022 jsou poptávány nové kapacity pro zajištění následujících úkolů prostřednictvím vybraných druhů sociálních služeb:

 • Podpora jednotlivců v bydlení, individuální podpora v bytech
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace
    
 • Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi
  • Terénní programy
  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
    
 • Řešení dluhové problematiky na území HMP
  • Odborné sociální poradenství
    
 • Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech
  • Podpora samostatného bydlení
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
    
 • Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení
  • Chráněné bydlení
  • Podpora samostatného bydlení
  • Sociální rehabilitace
    
 • Podpora jednotlivců v bydlení v bytech Městské nájemní agentury, městských ubytovnách, hotelech/hostelech
  • Terénní programy
  • Sociální rehabilitace

Úkoly Podpora v bydlení rodin s dětmi v bytové nouzi, Podpora občanů s PAS s intenzivní podporou v bytech a Transformace péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a jsou, nebo by byli, umístěni do mimopražských zařízení budou v roce 2022 financovány z ESF.

O zařazení do Doplňkové sítě nebo o navýšení kapacity musí organizace písemně zažádat na uvedeném formuláři (viz PŘÍLOHA). Žádosti se přijímají na odboru sociálních věcí MHMP do 20. 9. 2021. Žádost bude zařazena do evidence žádostí o zařazení/navýšení kapacit od 1. 1. 2022. Při aktualizaci Doplňkové sítě budou podané žádosti posouzeny a předloženy Komisi Rady hlavního města Prahy pro plánování a financování sociálních služeb, která doporučí zařazení/nezařazení  služby (navýšení/nenavýšení kapacit) do Doplňkové sítě. Objem kapacit jednotlivých druhů a forem sociálních služeb zařazených do Doplňkové sítě, schvalují orgány kraje (ZHMP) a je financována z rozpočtu HMP (popřípadě ESF).   

Další aktualizace kapacit v Doplňkové síti je předpokládána s účinností od 1. 7. 2022.

Příloha:

Žádost o zařazení / navýšení kapacit do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hlavního města Prahy od 1.  1. 2022


Metodika procesu ZIS

V souladu se schváleným SPRSS v současné době probíhají procesy zajišťování informací o poskytování sociálních služeb na území HMP v organizacích jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. Viz Informace k procesu ZIS.


Veřejné připomínkové řízení návrhu SPRSS na období 2022-2024

Vážená paní, vážený pane,

k veřejnému připomínkovému řízení je předkládán návrh Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2022–2024 (dále jen „SPRSS“).


Veřejné připomínkové řízení se realizuje v termínu od 10. 8. 2021 do 10.9. 2021.


Připomínky lze podávat výhradně prostřednictvím formuláře, který slouží k zaslání připomínek v rámci veřejného připomínkového řízení k novému SPRSS pro období 2022-2024. Formulář je nastaven pro vypořádání maximálně deseti připomínek, v případě vyššího počtu připomínek, je třeba vyplnit a odeslat další připomínky na novém formuláři. Na připomínky zaslané jinou formou nebude brán zřetel.

S případnými dotazy se obracejte emailem na PhDr. Terezu Eichlerovou (tereza.eichlerova@praha.eu) a Mgr. Jindřicha Exnera (jindrich.exner@praha.eu).


Krajská síť sociálních služeb podle organizací a kapacit na území hlavního města Prahy a možnost zažádání o zařazení/navýšení kapacit do Krajské sítě

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

Hlavní město Praha vyhlašuje na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 28/8 ze dne 17. 6. 2021, rozvoj konkrétních druhů sociálních služeb, v konkrétní kapacitě a specifikaci na rok 2022.

Pro rok 2022 budou do Krajské sítě zařazeny kapacity druhů sociálních služeb uvedené v následující tabulce:

druh sociální služby

jednotka

maximální rozvojová kapacita pro rok 2022

specifikace

domov se zvláštním režimem

L

50

navýšení kapacit je určeno pro vznik nových kapacit specializované služby pro osoby bez domova a osoby vedoucí rizikový životní styl

nízkoprahová denní centra

ÚV

25

navýšení kapacit je určeno pro služby umožňující a podporující decentralizaci stávajících velkokapacitních nízkoprahových denních center 

sociální rehabilitace

ÚV

20

navýšení kapacit je možné pouze v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

podpora samostatného bydlení

ÚV

3

navýšení kapacit je možné pouze v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

dům na půl cesty

L

8

kapacit vzniklé v rámci projektů EU  

osobní asistence

H

30 000

navýšení kapacit s preferencí stávajících poskytovatelů sociálních služeb

adiktologické služby bez specifikace druhu sociální služby

ÚV

5

rozvoj je určen pro kontaktní centra, případně služby zajišťující case management, nebo služby realizované formou multidisciplinárních týmů

odlehčovací služby

L

4

navýšení kapacit je určeno pro cílovou skupinu děti se zdravotním znevýhodněním

odlehčovací služby

ÚV

10

navýšení kapacit je určeno pro cílovou skupinu děti se zdravotním znevýhodněním, případně pro služby, které jsou v souladu s probíhající Reformou psychiatrické péče

Termín pro odevzdání jednotlivých žádostí je stanoven do 31. 7. 2021. Potvrzení městské části (Doporučení koordinátora (popř. pověřené osoby) plánování sociálních služeb pro daný správní obvod Praha 1 - 22), které je nedílnou součástí žádosti, bude možné dodat dodatečně, nejpozději však do
30. 9. 2021.

Každou žádost o navýšení kapacit v Krajské síti sociálních služeb je nejdříve nutné projednat se Správcem sítě (jindrich.exner@praha.eu, tereza.eichlerova@praha.eu).

Bez tohoto projednání nebude na žádost brán zřetel. Na žádosti o navýšení kapacit u druhů služeb, které nejsou uvedené v předchozí tabulce, nebude brán zřetel.

Žádosti o zařazení nových kapacit do Krajské sítě se podávají na předepsaných formulářích (viz níže).

Formulář pro zařazení nových služeb do Krajské sítě
Formulář pro navýšení kapacit služeb u poskytovatelů již zařazených do Krajské sítě
Formulář pro vyřazení / snížení kapacit z Krajské sítě


Vznikla pracovní skupina na aktualizaci Střednědobého plánu sociálních služeb na území hl. m. Prahy na léta 2011 – 2013. Skupina má personální složení: Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil DiS., Mgr. Dagmar Žďárská a PhDr. Tomáš Klinecký. Skupina na tvorbě aktualizovaného dokumentu pracuje od února 2012.

Usnesením č. 92 Rady HMP byla ustanovena Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na území HMP.

27. 2. 2012 – v oddíle Analýzy a studie je k dispozici dokument Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb v městských částech Praha 1 – 22, který vznikl ve spolupráci HMP a MČ 1 – 22.

V průběhu měsíce května byla dokončena Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP, kterou realizovala FSV ÚK (CESES) a vzniknul pracovní materiál Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy, které budou jedním z podkladů pro aktualizovaný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.

Vypořádání připomínek ke SPRSS a PSPRSS najdete v tabulce Připomínky ke SPRSS a PSPRSS.

SPRSS a PSPRSS schválila a doporučila k projednání Radě HMP Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb na svém jednání dne 19. 11. 2012. Oba materiály rovněž schválil a doporučil k projednání Zastupitelstvu HMP Výbor Zastupitelstva HMP pro zdravotnictví, sociální a bytovou politiku na svém jednání dne 13. 12. 2012.

Dne 19. 2. 2013 schválila usnesením č. 216 Rada hlavního města Prahy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015 a Příloha střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území HMP na období 2013 – 2015.

V souladu se schváleným SPRSS a realizovaným setkáním s poskytovateli jednotlivých druhů sociálních služeb zveřejňujeme Vymezení a upřesnění základních pojmů HMP v sociálních službách pro rok 2014 – 2015.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka