Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19

Doporučení adiktologickým službám v období karanténních opatření v souvislosti s COVID-19, jak je zpracoval Odbor protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky, naleznete zde:

https://www.drogy-info.cz/article/press-centrum/doporuceni-adiktologickym-sluzbam-v-obdobi-karantennich-opatreni-v-souvislosti-s-covid-19/.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka