COVID - 19 - Doporučení a stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytovatele sociálních služeb

Doporučení MPSV

Doporučený postup č. 0 pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19

 

Doporučený postup č. 1/2020:
Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s epidemií COVID-19 - Nejčastější otázky a odpovědi v oblasti sociálních služeb

 

Doporučený postup č. 2/2020:
Doporučený postup pro realizaci pozastavení činnosti denních stacionářů a uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb

 

Doporučený postup č. 3/2020:
Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb péče v terénní formě v souvislosti s epidemií COVID-19

 

Doporučený postup č. 4/2020

Stanovisko pro poskytovatele sociálních služeb pro osoby bez domova v souvislosti s epidemií COVID-19

 

Doporučený postup č. 5

Pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb

 

Doporučený postup č. 6

Stanovisko k poskytování pobytových sociálních služeb - domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem při nařízené karanténě

 

Doporučený postup č. 7 pro COVID zóny a ochranu zaměstnanců a klientů v sociálních službách v souvislosti s onemocněním COVID-19. (Plné znění ZDE (4.49MB))

 

Doporučený postup č. 8 pro aplikaci usnesení vlády č. 462 – obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 27. 4. 2020. Je vydáván jako aplikační postup pro první krok v pátek 24. 4. 2020 vládou schváleného Plánu rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb. (Plné znění ZDE (245.85kB))
Plán rozvolnění a související vládní usnesení:
 

Doporučený postup č. 9 pro aplikaci usnesení vlády č. 521 - obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 11. 5. 2020. Jedná se o postupné obnovení poskytování sociálních služeb Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež a Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi. (Plné znění ZDE (554.68kB))

 

Doporučený postup č. 10/2020

Doporučený postup pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020

 

Doporučený postup č. 11

pro aplikaci pro aplikaci aktualizovaného plánu obnovení poskytování některých druhů sociálních služeb od 25. 5. 2020 Je vydáván jako aplikační postup pro otevření denních stacionářů, týdenních stacionářů, center denních služeb, sociálně terapeutických dílen, sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením pro všechny cílové skupiny kromě osob starších 50 let

 

Sociálně-právní ochrana dětí

MPSV zpracovalo metodické doporučení k zajištění výkonu sociálně-právní ochrany dětí v situaci mimořádných bezpečnostních opatření v souvislosti s epidemiologickou hrozbou COVID-19. Doporučení ze dne 17. 3. 2020 určené pro krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady a osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí najdete ZDE. Aktualitu k doporučení je možné nalézt ZDE.

MPSV zveřejnilo letáky pro ohrožené děti a profesionály, kteří o ně pečují (př. pracovníci dětských domovů, výchovných ústavů, ZDVOP apod., včetně pěstounů). Smyslem materiálů je podpořit komunikaci s dětmi o koronaviru a poskytnout dětem přehled kontaktů na zdroje pomoci. Aktualitu k infomateriálům a letáky ke stažení je možné nalézt ZDE.

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka