Dotační řízení pro CDZ/MDT rok 2022

Vyhlášení Programu Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022

Na základě usnesení Rady HMP č. 1746 ze dne 11. 7. 2022 vyhlašujeme dotační řízení - Program „Financování center duševního zdraví a multidisciplinárních týmů pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením pro rok 2022“ (dále jen „Program“)

Program je určený pro CDZ a MDT uvedené v Seznamu poskytovatelů a služeb, který je přílohou Metodiky MZ; jmenovitě jde o tyto organizace a služby: ESET – HELP, z. s.: CDZ ESET, Fokus Praha, z. ú.: CDZ pro Prahu 9, Fokus Praha, z. ú.: CDZ pro Prahu 6, Fokus Praha, z. ú.: CDZ Podskalí, Fokus Praha, z. ú.: CDZ Praha 8, Dům tří přání, z. ú: MTDZ pro děti a adolescenty, Progressive o.p.s.: AMT Řepy (Praha), Green doors z. ú.: FMT Bohnice (Praha) a probíhá v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v souladu se zněním Programu a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí dotace.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí dotace přijímáme od 15. srpna 2022 do 17. srpna 2022 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka