Grantový program hlavního města Prahy pro akce celopražského významu v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro akce celopražského významu v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy v roce 2016 schválila Rada HMP usnesením č. 2337 ze dne 29. 9. 2015.

Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí jednoletého grantu, postup pro podání žádosti, postup pro posouzení žádosti a stanovení výše dotace, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu a finanční vypořádání grantu pro rok 2016.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka