DŮLEŽITÉ INFORMAČNÍ ZDROJE A KONTAKTY K EPIDEMII COVID-19

Odbor sociálních věcí tímto informuje, že aktuální informace ohledně koronaviru zveřejňuje hlavní město Praha průběžně na Bezpečnostním portálu a na portálu hl. m. Prahy.

Pracovníci odboru sociálních věcí jsou k dispozici k těmto tématům:

1. Od 3. 4. je na odboru sociálních věcí zřízena od pondělí do pátku zvláštní telefonní linka 236 004 119 pro otázky spojené s distribucí ochranných prostředků pro poskytovatele sociálních služeb. Na provozu linky se budou dle domluvy podílet pracovníci oddělení realizace evropských projektů.

2. Distribuci ochranných prostředků pro domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením zajišťuje odbor zdravotnictví. Více informací zde.

3. Koordinace sociální práce na městských částech a oblast dobrovolnictví

Kontakty: Marika Jelínková, tel.: 236 004 131, e-mail: marika.jelinkova@praha.eu

Petr Květák, tel.: 236 004 148, e-mail: petr.kvetak@praha.eu

4.. Problematika poskytovaní sociálních služeb ve vazbě na krajskou sít sociálních služeb (pověření ke službám, kapacita konkrétních služeb, evidence změn v krajské síti)

Kontakty: Jindřich Exner, tel.: 236 004 154, jindrich.exner@praha.eu

Tereza Eichlerová, tel.: 236 004 150, tereza.eichlerova@praha.eu

5. . Uložení pracovní povinnosti studentům pro poskytování sociálních služeb

Kontakty: Jiří Ježek, tel.: 236 004 147, e-mail: jiri.jezek@praha.eu

Tomáš Kodiš, tel.: 236 004 190, e-mail: tomas.kodis@praha.eu

 

Informace poskytované ministerstvy a Vládou ČR

Na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR jsou k dispozici Aktuální informace o epidemii COVID-19 způsobené koronavirem SARS-CoV-2.

Důležité informace pro poskytovatele sociálních služeb zveřejňuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Informace Ministerstva vnitra ČR ke koronaviru,

Usnesení Vlády ČR

 

Důležité kontakty a odkazy

linka 1212 – celorepubliková informační linka zdarma

 

Nonstop informační linky Státního zdravotního ústavu

Státní zdravotní ústav

724810106

725191367
725191370

 

Zdravotní pojišťovna Kontakt
Všeobecná zdravotní pojišťovna 952222222
Vojenská zdravotní pojišťovna 844888888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 810800000
Oborová zdravotní pojišťovna 261105555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 800209000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 844211211
RBP zdravotní pojišťovna 800213213

 

Krajská hygienická stanice Kontakt Režim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 1212 nonstop

 

 

 

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka