Informace pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijetí krizových opatření 26. 2. 2021

Vážení poskytovatelé sociálních služeb,

rády bychom Vás touto cestou upozornili na text MPSV, který pojednává o sociálních službách v době nouzového stavu a mimořádných opatření, která platí od 1. 3. 2021.

Informace pro poskytovatele sociálních služeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a přijetí krizových opatření 26. 2. 2021.

Zároveň bychom Vás rádi požádali o pravidelné sledování webu MPSV a nejaktuálnějších informací, které na něm budou zveřejňovány.

Kontaktní osobou pro Vaši metodickou podporu v této době je určen Mgr. Jindřich Exner, jindrich.exner@praha.eu, tel: 236 004 154

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka