Očkování proti onemocnění covid-19

Od 7. dubna 2021 se mohou k očkování registrovat pracovníci v sociálních službách.

Pracovníci se registrují pomocí speciálního kódu, který obdrží od poskytovatele sociálních služeb. Zároveň dostanou i potvrzení o zaměstnání, které budou při samotném očkování předkládat.
Po obdržení kódu provedou zájemci o očkování registraci přes portál crs.mzcr.cz

Jak postupovat v případě problémů týkajících se registrace zaměstnanců sociální péče:

1: pokud si osoba myslí, že by měla mít kód, ale nemá ho:

  1. obrátit se na poskytovatele soc. služeb u kterého je zaměstnaná a zeptat se na možnost získání kódu;
  2. pokud tento poskytovatel kód nemá (a má dojem, že by kód mít měl), tak je třeba obrátit se na sociální odbor kraje, v kterém má poskytovatel sídlo;
  3. pokud tento poskytovatel kód má a nechce ho osobě poskytnout, tak se může osoba obrátit na kraj, v kterém má poskytovatel sídlo s žádostí o stanovisko, případně MPSV – pokud může doložit, proč by měla být zařazena do dané prioritní skupiny. Jde o oblast v gesci kraje/MPSV, kteří určili subjekty, kterým jsou kódy přiděleny.

2: Pokud osoba kód má, ale má technické problémy s užitím:

  1. obrátit se na poskytovatele, který kód vydal a zjistit, zda jde o individuální nebo kolektivní problém;
  2. v případě problémů s registrací do CRS je k dispozici adresa elektronické komunikace covid-podpora@nakit.cz.

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka