Další možnosti financování sociální oblasti

Financování sociálních služeb je vícezdrojové. Sociální služby lze financovat z příjmu od uživatelů, z příjmu od zdravotních pojišťoven, z veřejných zdrojů a dalších zdrojů jako např. sponzorské dary, sbírky nebo Evropský sociální fond.

Přehled některých dalších zdrojů financování:

Vyhledávání dalších možných zdrojů financování sociální oblasti dle cílové skupiny, kraje působnosti, oblasti podpory a termínu uzávěrky poskytujePortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka