Odkazy a vzory používané grafiky

Odkazy

Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost


Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ


Evropský sociální fond


Informace o čerpání finančních prostředků z fondů EU


Portál IS KP14+ 


Ministerstvo práce a sociálních věcí


Registr poskytovatelů sociálních služeb


Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území HMP


Aktuality z oblasti sociálních služeb


Používaná grafika

Praha              MPSV               EU

 

EU soc

 

Ostatní dokumenty jsou ke stažení u příslušných Projektů.

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka