Povinná publicita

Loga je třeba používat na dokumentech spojených s projektem a na materiálech/předmětech hrazených z projektu: smlouvy, zadávací dokumentace, letáky, brožury, propagační předměty, prezenční listiny atd.

Povinná loga, uvádí všichni příjemci bez ohledu na typ projektu; hlavním cílem je propagace programu, fondu, EU.

Pravidla a loga povinné publicity


Šablony a vzory pro vizuální identitu

Vzory povinné publicity u příslušné služby na webových stránkách organizací:

EU soc           Praha     EU                      

Služba je v rámci projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022 registrační číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073 spolufinancována Evropskou unií.

 

EU soc           Praha     EU                      

Služba je v rámci projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039 spolufinancována Evropskou unií.

 

EU soc           Praha     EU                      

Služba je v rámci projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662 spolufinancována Evropskou unií.

 

EU soc           Praha     EU                      

Služba je v rámci projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434 spolufinancována Evropskou unií.

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka