Projekty a kontakty

Projekty

Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022      

  • CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_006/0011073        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

  • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016039        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

  • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0015662        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP  

  • CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/0016434        
  • Projekt v plné fyzické i finanční realizaci

Kontakty

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ
Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1

Oddělení ekonomických a kontrolních agend

 

Ing. Alfréd Richter
Vedoucí oddělení
+420 236 00 4418
alfred.richter@praha.eu

 

Ing. Monika Dolejšová
specialistka projektů
+420 236 00 4302
monika.dolejsova@praha.eu

Ing. Petr Faus
ekonom
+420 236 00 4158
petr.faus@praha.eu

Ing. Leoš Janiš
ekonom
+420 236 00 4580
leos.janis@praha.eu

Bc. Jiří Ježek
metodik kontrolních činností
+420 236 00 4147
jiri.jezek@praha.eu

Ing. Josef Knotek
zakázkář specialista
+420 236 00 4513
josef.knotek@praha.eu

Markéta Moulisová
ekonomka
+420 236 00 4127
marketa.moulisova@praha.eu

Bc. Martin Müller
specialista projektů
martin.muller@praha.eu

 

Tým projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019-2022

Bc. Jarmila Fuksová
kontrolorka projektů
+420 236 00 4167
jarmila.fuksova@praha.eu

Bc. Radka Podrazilová
specialistka financování z ESF
+420 236 00 4199
radka.podrazilova@praha.eu

Zuzana Nykodýmová
administrátorka projektu
+420 236 00 4149
zuzana.nykodymova@praha.eu

 

Tým projektu Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací

Bc. Alexandra Semancová
projektová manažerka
+420 236 00 4405
alexandra.semancova@praha.eu

Martina Malá, DiS.
administrátorka projektu
+420 236 00 4404
martina.mala@praha.eu

 

Tým projektu Transformace systému péče o Pražany, kteří potřebují intenzivní podporu a byli umisťováni do zařízení mimo HMP, včetně posílení kapacit péče v hl. m. Praze

Ing. Miloslav Müller, MBA
projektový manažer
+420 236 00 4420
miloslav.muller@praha.eu

 

Tým projektu Systém vzdělávání v sociálních službách na území HMP

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka