IV. program - Podpora nových sociálních služeb na území HMP

Rada HMP svým usnesením č. 665 ze dne 20.5.2008 schválila Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu HMP pro IV. program – podpora nových sociálních služeb.

V rámci tohoto programu budou podpořeny sociální služby, které nově vznikají nebo výrazně rozšiřují svou kapacitu, a jejichž potřeba je identifikována prostřednictvím plánování rozvoje sociálních služeb.

Celková alokace finančních prostředků pro tento program je cca 2 mil. Kč.

Do grantového řízení se zařazují žádosti podané nejpozději do 6. června 2008, součástí podané žádosti je také stanovisko správního obvodu.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka