I. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Rada svým usnesením č.180 ze dne 12.2.2008 schválila Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu HMP pro I. program. Do grantového řízení se zařazují žádosti, podané nejpozději do 10.3.2008 včetně.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka