Druhy sociálních služeb podporovaných v rámci programu I.

Cílová skupinaDruh služby
SENIOŘIOsobní asistence
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM
POSTIŽENÍM
Osobní asistence
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Raná péče
Tlumočnické služby
Služby následné péče
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Sociální rehabilitace
RODINY
S DĚTMI
Osobní asistence
Odlehčovací služby
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Raná péče
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
DĚTI A MLÁDEŽ
DO 26 LET VĚKU
Domy na půl cesty
Terénní programy
OBĚTI
(DOMÁCÍHO) NÁSILÍ
Azylové domy
Intervenční centra
OSOBY
BEZ PŘÍSTŘEŠÍ
Azylové domy
Nízkoprahová denní centra
Noclehárny
Terénní programy
Sociální rehabilitace
OSOBY ŽIJÍCÍ V SOCIÁLNĚ
VYLOUČENÝCH KOMUNITÁCH
Terénní programy
Sociální rehabilitace
OSOBY
OHROŽENÉ
ZÁVISLOSTÍ
NA NÁVYKOVÝCH LÁTKÁCH
Domovy se zvláštním režimem
Kontaktní centra
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
Služby následné péče
BEZ OMEZENÍ
CÍLOVÉ SKUPINY
Sociální poradenství (s výjimkou poradenství
pro seniory a osoby se zdravotním postižením)
Telefonická krizová pomoc
Krizová pomoc


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka