IV. Program - Podpora nových sociálních služeb

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 743 ze dne 2.6.2009 schválila Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu HMP pro IV. program. Do grantového řízení se zařazují žádosti, podané nejpozději do 26.6.2009 včetně.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka