I. Program - Podpora sociálních služeb poskytovaných občanům hlavního města Prahy

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 1933 ze dne 16.12.2008 schválila Pravidla a podmínky pro poskytnutí grantu, Žádost o poskytnutí grantu z rozpočtu HMP pro I. program. Do grantového řízení se zařazují žádosti, podané nejpozději do 30.1.2009 včetně.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka