V. Program - Podpora MČ v sociální oblasti

Při čerpání účelové dotace jsou městské části povinny dodržovat Pravidla a podmínky, které byly schváleny Radou HMP usnesením č. 179 ze dne 12.2.2008.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka