Program C – Rodinná politika (Portál pro sociální oblast města Prahy)

Program C – Rodinná politika

Na základě usnesení Rady HMP č. 2329 ze dne 2. 9. 2014 vyhlašujeme grantové řízení Program C – Rodinná politika.

O grant lze žádat v níže uvedených podprogramech:

  • Služby podpory rodiny
  • Služby náhradní rodinné péče
  • Služby prevence nežádoucích jevů souvisejících s životem rodiny
  • Služby v oblasti podpory dětí a mladých dospělých do 26 let opouštějících zařízení ústavní výchovy a pomoc při jejich začleňování do běžného života

Program C – Rodinná politika je určen pro poskytovatele služeb pro rodinu, kteří provozují veřejně prospěšnou činnost v oblasti služeb pro rodinu; jedná se o projekty, které jsou určeny občanům hlavního města Prahy a podporují a posilují funkci biologické a náhradní rodiny. Jedná se např. o aktivity na podporu sanace rodiny, na podporu náhradní rodinné péče, na podporu rodinných center a dalších.

Nejedná se o sociální služby registrované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Žádost mohou podat všechny subjekty, které své služby poskytují min. od 31. 12. 2013.

Termín odevzdání žádosti

Žádosti o podporu projektů přijímáme do 15. 10. 2014 (podrobnosti v Pravidlech grantového řízení hl. m. Prahy pro rok 2015 v působnosti odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hl. m. Prahy).

Dokumenty ke stažení

Pozn.: Věnujte pozornost při uvádění názvu organizace do žádostí – uvádějte přesný název organizace dle zápisu do rejstříků, nikoli zkrácené verze.

Formulář žádosti vyžaduje instalaci programu Form Filler, k volnému stažení zde http://www.602.cz/produkty/form_filler

Výsledky grantového řízení

Formuláře pro vyúčtování grantu za rok 2015Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka