Grantové řízení HMP na podporu aktivit MČ v oblasti pomoci lidem bez domova pro rok 2024

Vyhlášení Programu podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024

Na základě usnesení Rady HMP č. 2050 ze dne 25. 9. 2023 vyhlašujeme grantové řízení - Program podpory aktivit městských částí hl. m. Prahy v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni pro rok 2024 (dále jen „Program“).

O Dotaci mohou žádat pouze městské části hl. m. Prahy.

Dotace se poskytuje v oblasti pomoci lidem bez domova na lokální úrovni na podporu těchto Opatření:

 • Opatření č. 1
  Nízkoprahové služby pro osoby bez domova

  Projekty zaměřené na zajištění materiální pomoci včetně výdeje jídel a udržování a posilování kontaktů s lidmi bez přístřeší, kteří se pohybují na území městské části. Může jít o projekty, které jsou městskými částmi realizovány (nebo budou realizovány v roce 2024).
   
 • Opatření č. 2
  Podpora ukončování bezdomovectví prostřednictvím pomoci s pracovním uplatnění anebo bydlením
  a) Zaměstnávání osob bez domova
  Projekty, jejichž výsledkem je zajištění pracovního uplatnění pro osoby bez přístřeší v podobě krátkodobých brigád i dlouhodobého zaměstnávání.

  b) Bydlení a ubytování pro osoby bez domova
  Projekty, jejichž výsledkem je důstojné a stabilní bydlení nebo ubytování pro osoby bez přístřeší nebo ubytované v hostelech a ubytovnách financovaných z prostředků HMP.

   

  Hodnocení žádostí je realizováno prostřednictvím posouzení a bodového ohodnocení jednotlivých kritérií v následujících oblastech: Formální správnost, Ekonomické aspekty, Obsahový aspekt sociální služby.

  Konkrétní výše finanční podpory bude stanovena v závislosti na schválené výši rozpočtu HMP daného roku a bude vyplacena na základě podepsané smlouvy o poskytnutí grantu.

Termín odevzdání žádosti

Žádost o poskytnutí grantu přijímáme od 30. října 2023 do 12. listopadu 2023 (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka