Granty HMP

Hlavní město Praha podporuje sociální oblast také formou grantů. Vyhlášení jednotlivých programů každoročně schvaluje Rada HMP. Grantové řízení probíhá v souladu se zákonem č. 250/ 2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/ 2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů. Návrh grantového řízení je též v souladu se Základní metodikou pro evidenci grantů na MHMP, schválenou usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1870 ze dne 5. 11. 2002.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka