Financování sociální oblasti

S účinností zákona o sociálních službách se změnil od 1.1. 2007 systém financování sociálních služeb. Je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální služby jsou za prvé financovány přímo od jejich uživatelů (úhrada za stravu, ubytování a za službu s využitím příspěvku na péči). Dalšími zdroji financování jsou dotace ze státního rozpočtu, dotace kraje a dotace obce. Tyto finanční prostředky by měly být rozdělovány mezi jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na takové sociální služby, které občané příslušného kraje a obce potřebují a jsou tedy zároveň součástí jejich komunitního plánování.

Vedle výše zmíněných zdrojů mohou poskytovatelé sociálních služeb využívat i platby od zdravotních pojišťoven (u služeb, kde to zákon o sociálních službách stanovuje), ze strukturálních fondů apod. Jednotliví poskytovatelé sociálních služeb, kteří splňují podmínky registrace k poskytování sociálních služeb, mají tak s platností zákona o sociálních službách rovný přístup ke všem finančním zdrojům.

Hlavní město Praha financuje poskytování sociálních služeb prostřednictvím městských částí, prostřednictvím neinvestičního příspěvku pro příspěvkové organizace působící v oblasti sociálních služeb, jejichž je zřizovatelem, a prostřednictvím grantového řízení.

Bližší informace: Mgr. Jindřich Exner

e-mail: jindrich.exner@praha.eu

tel.: 236 00 41 54Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka