Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb

Na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech byla v průběhu září 2006 až května 2008 zpracovaná souhrnná analýza potřeb uživatelů sociálních služeb.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka