Analýzy a studie

Informace k procesu ZIS

14.6.2013 — Metodika k procesu zajišťování informací o možnostech a způsobech pskytování sociálních služeb (dále jen „ZIS“)


Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb

19.9.2008 — Na základě dotazníkových šetření mezi uživateli sociálních služeb v 11 pražských městských částech byla v průběhu září 2006 až května 2008 zpracovaná souhrnná analýza potřeb uživatelů sociálních služeb.


Statisticko sociologická studie o postavení a životních podmínkách seniorů v hlavním městě Praze

6.3.2009 — Analyticko-syntetická studie - komplexní zmapování současného postavení a úrovně života pražských seniorů, a to v konfrontaci se situací v ostatních krajích České republiky.


Výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb v městských částech Praha 1 – 22

27.2.2012 — Jde o výkaz financování a určování priorit v oblasti sociálních služeb v městských částech Praha 1 – 22, kde městské části popsaly financování registrovaných sociálních služeb na svém území a definovaly některé priority v oblasti poskytování soc. služeb.


Analýza potřeb a nabídky sociálních služeb na území HMP

25.6.2012 — Kvalitativním způsobem zjišťuje potřebnost jednotlivých – předefinovaných - cílových skupin uživatelů sociálních služeb.


Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy

25.6.2012 — V rámci dočasných pracovních skupin definují problémové okruhy v poskytování sociálních služeb především z úrovně poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka