Statisticko sociologická studie o postavení a životních podmínkách seniorů v hlavním městě Praze

Analyticko-syntetická studie - komplexní zmapování současného postavení a úrovně života pražských seniorů, a to v konfrontaci se situací v ostatních krajích České republiky.

Související odkazyPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka