Výstupy z jednání dočasných pracovních skupin podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb na území hlavního města Prahy

V rámci dočasných pracovních skupin definují problémové okruhy v poskytování sociálních služeb především z úrovně poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka