Audity

Audit - domovy pro osoby se zdravotním postižením

20.10.2008 — Analýza efektivnosti fungování domovů pro osoby se zdravotním postižením zřízených hlavním městem Prahou - závěrečná zpráva


Audit - domovy pro seniory

20.10.2008 — Procesní, organizační a personální audit domovů pro seniory zřízených hlavním městem Prahou - závěrečná zprávaPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka