Metodika a publikace

Metodiky pro plánování sociálních služeb (dále Metodiky) jsou jedním z výstupů veřejné zakázky MPSV „Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb“.

Představují sbírku doporučených principů a postupů použitelných v praxi při plánování sociálních služeb.

Metodiky jsou jedním z nástrojů, jímž lze přispět k dosažení optimálního stavu v sociálních službách ve smyslu dostupnosti a lze je doporučit jako inspiraci a zdroj návodů, jak pracovat při procesu plánování sociálních služeb.

Můžete se s nimi seznámit na webových stránkách MPSV a na Portálu plánování sociálních služeb.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka