Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na rok 2008

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na rok 2008 (přípravná fáze) byl zpracován odborem sociální péče a zdravotnictví Magistrátu hlavního města Prahy na základě povinnosti, která vyplývá ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka