Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na rok 2009

Dne 25.11.2008 byl usnesením č. 1720 Rady hl. m. Prahy schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hlavního města Prahy na rok 2009. Posláním tohoto střednědobého plánu je popsat současný stav, pojmenovat oblasti, které je nutno řešit a navrhnout směry těchto řešení. Neklade si za cíl zásadně měnit sociální služby.

Celý text střednědobého plánu včetně priorit byl připomínkován a připomínky byly zapracovány do textu. Finální verze střednědobého plánu prošla schvalováním Koordinační komise pro plánování sociálních služeb a také Sociálním výborem Zastupitelstva hl. m Prahy. S připomínkami, které byly relevantní, ale nemohly být z časových důvodů zohledněny, se v současné době pracuje. Na základě těchto oprávněných připomínek a doporučeních Odborné rady je vytvářen dokument, který zohlední nezapracované připomínky a bude také obsahovat reálný časový harmonogram plnění aktivit.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka