Komise Rady HMP pro plánování sociálních služeb

Komise Rady hlavního města Prahy pro plánování sociálních na území hlavního města Prahy (dále jen "Komise") je stálým poradním orgánem Rady hlavního města Prahy pro otázky týkající se plánování rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (dál jen „HMP“).

Působnost Komise:

 1. Komise ve své činnosti usiluje o vytvoření udržitelné sítě sociálních služeb na úrovni HMP, s přihlédnutím k potřebám uživatelů sociálních služeb a ohledem na finanční zdroje.
 2. Komise zejména:
  1. iniciuje a navrhuje koncepční řešení v oblasti plánování sociálních služeb na území HMP
  2. systematicky se zabývá problematikou procesů v oblasti plánovaní sociálních služeb na úrovni HMP
  3. iniciuje a podporuje spolupráci mezi HMP a městskými částmi (dále jen „MČ“) v oblasti plánování sociálních služeb
  4. podporuje účast odborné veřejnosti a jednotlivců na řešení významných otázek v oblasti plánování sociálních služeb na území HMP
  5. sleduje a vyhodnocuje strategické dokumenty, které se týkají plánování sociálních služeb na úrovni HMP
  6. podněcuje výzkumnou a analytickou činnost v této oblasti a usiluje o vytvoření a rozšiřování zdrojů statistických a dalších informací důležitých pro koncepční činnost v uvedené oblasti a pro hodnocení její úspěšnosti
  7. jmenuje a úkoluje pracovní skupiny v oblasti plánování sociálních služebPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka