Registrace poskytovatelů sociálních služeb

Jak postupovat při registraci sociálních služeb?
Především je potřeba seznámit se podrobně se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Doplňující informace naleznete na adrese
http://socialnipece.praha.eu/jnp/cz/socialni_sluzby/registrace_poskytovatelu/index.html, kde jsou též kontakty na registrátorky sociálních služeb (informace, konzultace,…)Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka