Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy 2009 - 2010

Problematikou rodinné politiky se Česká republika systematičtěji zabývá od r. 2003 a od této doby se stále více dostává do popředí zájmu i v politice regionální. Rodinnou politiku však nelze chápat jen v rozměrech státních podpor, porodného či rodičovských příspěvků, které podporují jen jednu z mnoha funkcí rodiny, ale důležité je zaměřit se na harmonizaci vztahů, na sladění profesního a rodinného života, na vytváření celoživotních hodnot. Předmětem Koncepce rodinné politiky hlavního města Prahy, která byla schválena usnesením č. 263 Rady HMP ze dne 10.3.2009, není tématika přímého materiálního zabezpečení, ale zaměřuje se na kvalitu života rodin a všech jejích členů.

Koncepce vychází z analytické studie o stavu pražských rodin, kterou vypracoval Výzkumný ústav Ministerstva práce a sociálních věcí na podzim r. 2008, a na jejím vzniku spolupracovala celá řada odborníků a specialistů. Jedná se o dokument otevřený, který bude postupně doplňován a upravován tak, aby reagoval na aktuální požadavky a odpovídal možnostem pro jeho realizaci.

Související odkazyPortál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka