Sociální kuratela


 

Odbor sociálních věcí, oddělení rodiny a sociální práce, je metodickým a kontrolním orgánem úřadů městské části Praha 1-22 v oblasti sociální kurately.

Doporučený postup pro sociální kurátory ÚMČ Praha 1-22 k řešení nepříznivé sociální situace - viz Související dokumenty

kontaktní osoba:
Mgr. Marika Jelínková, tel. 236 00 4131, e-mail: marika.jelinkova@praha.eu marika.jelinkova@praha.eu

Seznam sociálních kurátorů úřadů městských částí Praha 1-22 - stav k 1. 5. 2022Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka