Problematika domácího násilí

Problematikou domácího násilí se dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zabývá síť Intervenčních center.

Pro hlavní městu Prahu tuto službu zajišťuje Intervenční centrum při Centru sociálních služeb Praha, viz odkaz:

Další odkazy k problematice domácího násilí:Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka