Životní situace (jak si zařídit)

Úprava poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu rodičů

Před rozhodnutím, kterým se rozvádí manželství rodičů nezletilého dítěte, upraví soud jejich práva a povinnosti k dítěti pro dobu po rozvodu, zejména určí, komu bude dítě svěřeno do péče a jak má každý rodičů přispívat na jeho výživu.


Vydání pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Od 1.1.2002 přešel výkon rozhodování o udělování pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na krajské úřady.Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka