Sociální služby

Sociální služby

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
zákon upravuje>
  • podmínky nároku na příspěvek na péči, výši a výplatu příspěvku, řízení o příspěvku a kontrolu jeho využívání
  • druhy sociálních služeb a úhradu nákladů za jejich poskytování
  • podmínky poskytování sociálních služeb a registraci poskytovatelů
  • inspekci poskytování sociálních služeb
  • financování sociálních služeb
  • předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka a další činnosti v sociálních službách
Vyhláška č. 505/2006 Sb.
vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách


Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka