Dotační řízení 2024 – termín pro podání žádostí končí 6. 11. 2023

Dovolujeme si Vám připomenout, že na základě usnesení Zastupitelstva HMP č. 6/37 ze dne 14. 9. 2023 bylo vyhlášeno dotační řízení hlavního města Prahy pro rok 2024 v působnosti odboru sociálních věcí Magistrátu hlavního města Prahy. Program vyhlašuje hlavní město Praha v návaznosti na § 101a zákona o sociálních službách č.108/2006Sb., v souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu městu Praze na rok 2024, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Termín odevzdání žádostí prostřednictvím OK systému je nejpozději 6. listopadu 2023 včetně. Přihlášení do OK systému a podání žádosti po tomto termínu nebude možné.

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka