COVID - 19 - Mimořádná opatření a doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR

MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ MZ ČR

 

Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami

Mimořádné opatření – nařízení všem poskytovatelům sociálních služeb k přijímání nových klientů a jejich testování na COVID-19

Mimořádné opatření – nařízení k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Mimořádné opatření – nařízení poskytovatelům sociálních služeb 9. 4.

Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami

Mimořádné opatření – nařízení k organizaci a provádění karantény v sociálních službách

Mimořádné opatření – ukončování karantény, s účinností od 22. 4. 2020

Mimořádné opatření – zákaz návštěv pacientů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb s výjimkami, s účinností od 16. 4. 2020

Mimořádné opatření – zákaz volného pohybu osob s výjimkami, s účinností od 20. 4. 2020

Mimořádné opatření – nařízení Vězeňské službě ČR

Mimořádné opatření – nařízení k zajištění Rapid testů u poskytovatelů zdravotních služeb

Mimořádné opatření – omezení provozu zařízení sociálních služeb od 18. 5. do 25. 5. 2020

Mimořádné opatření – omezení provozu zdravotnických zařízení lůžkové péče a zařízení sociálních služeb s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání

 

 

DOPORUČENÍ

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k opatřením u poskytovatelů zdravotních služeb následné a dlouhodobé lůžkové péče a poskytovatelů pobytových sociálních služeb v prevenci přenosu a šíření nemoci COVID-19

Doporučení k nošení respirátorů a roušek (ústenek) a doporučené třídy ochrany pro vybrané profese

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka