Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2

Na základě usnesení Rady HMP č. 432 ze dne 9. 3. 2020 vyhlašujeme Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (dále jen „Program“).

 

Program je určený pro žadatele, kteří jsou uvedeni v části E. Okruh způsobilých Žadatelů vyhlašovaného Programu

Předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na financování Programu je 1 616 000 Kč. (Program MPO disponuje částkou neinvestičního charakteru ve výši 20 mil. Kč pro všechny kraje; při rozdělování této částky krajům MPO přihlíží ke směrným číslům stanoveným zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Objem finančních prostředků alokovaných pro HMP v rámci Programu bude znám až po vydání Rozhodnutí MPO o udělení dotace v rámci Programu MPO (dále jen „Rozhodnutí MPO“). Skutečná výše Dotace bude stanovena v závislosti na počtu přijatých Žádostí a na výši peněžních prostředků získaných Poskytovatelem na základě Rozhodnutí MPO. 

Lhůta pro podání Žádosti je od 13. 4. 2020 do 24. 4. 2020 včetně (viz znění Programu).

Dokumenty ke stažení:

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka