SZU - Prevence a kontrola infekce COVID-19 v pobytových zařízeních pro seniory

 

Doporučení je míněno jako obecný rámec, zdůrazňující hlavní principy prevence a kontroly COVID-19 ve specifických podmínkách domovů pro seniory (aktivní a včasné vyhledávání případů, neprodlené testování, izolace suspektních osob, rychlé řešení případu po prokázání pozitivity, účinná opatření proti přenosu viru).

Prevence a kontrola infekce COVID-19 v pobytových zařízeních pro seniory

 

 

 

 

 Portál pro sociální oblast města Prahy

Domovská stránka